Skip Navigation
  Name Title Group
Olena Abdelsalam Abdelsalam, Olena Receptionist
Reem Abduljaber Abduljaber, Reem Teacher
Raneen Ahmad Ahmad, Raneen Teacher
Soofia Ahmad Ahmad, Soofia Teacher
Arjan Ahmesula Ahmesula, Arjan Teacher
Fatima Airani Airani, Fatima Teacher Assistant
Aseel Al Jubeh Al Jubeh, Aseel Teacher
Sawsan Al-Rumaneh Al-Rumaneh, Sawsan Teacher
Ayah Alazhari Alazhari, Ayah Teacher
Safa Algassas Algassas, Safa
Haya Algatan Algatan, Haya
Eman AlGhafer AlGhafer, Eman Teacher
Alla Algoul Algoul, Alla
Hanan Alhamwe Alhamwe, Hanan Teacher
Hiba Allaham Allaham, Hiba
Wafa Almomani Almomani, Wafa Teacher
Shareefa Alsakka Alsakka, Shareefa
Kawther Altamimi Altamimi, Kawther
Hend Anowar Anowar, Hend
Firyal Atawneh Atawneh, Firyal Teacher
Abqara Ayube Ayube, Abqara Teacher
Nadia Baig Baig, Nadia teacher
Munirah Bakr Bakr, Munirah Hifz Academy
Khadija Berraho Berraho, Khadija Teacher
Najet Bouazizi Bouazizi, Najet Teacher
Aicha Boubekri Boubekri, Aicha Teacher
Sana Chaudry Chaudry, Sana Principal
Hafsa Ediola Egro Egro, Hafsa Ediola Teacher
Samah Elmashoukhy Elmashoukhy, Samah
Gehan Farag Farag, Gehan Teacher
Whitney Gunderson Gunderson, Whitney Teacher
Feda Hamad Hamad, Feda Teacher
Nooriman Hamed Hamed, Nooriman
Basma Hannachi Hannachi, Basma
Nijma Hasan Hasan, Nijma
Nasir Hassan Hassan, Nasir Teacher Assistant
Saira Imrana Imrana, Saira Teacher
Iqbal Jamadar Jamadar, Iqbal
Mahmoud Jawhar Jawhar, Mahmoud
Hassan Karim Karim, Hassan
Rafeena Khan Khan, Rafeena Registrar
Samar Mahmaljy Mahmaljy, Samar Quran Supervisor
Abdul Mannan Mannan, Abdul
Yasmin Masha Masha, Yasmin Secretary
Misbah Motorwala Motorwala, Misbah Assistant
Halimeh Mubarak Mubarak, Halimeh Teacher
Deborah Muhammad Muhammad, Deborah
Soloman Muhammad Muhammad, Soloman
Ekhlass Mustafa Mustafa, Ekhlass Teacher
George Mustafa Mustafa, George Teacher
Mohammed Oueslati Oueslati, Mohammed Teacher
Hifzur Rahman Rahman, Hifzur Quran
Mariam Razak Razak, Mariam Director
Sana'a Saed Saed, Sana'a Teacher
Yasmeen Saleh Saleh, Yasmeen
Gulnura Sarpashova Sarpashova, Gulnura Home
Amal Serour Serour, Amal Teacher
Samiha Shahin Shahin, Samiha Teacher
Adam Struckhoff Struckhoff, Adam
Aysha Sulthana Sulthana, Aysha Teacher
Sana Sunasra Sunasra, Sana Teacher Assistant
Fraaz Syed Syed, Fraaz
Sana Syed Syed, Sana Teacher
Novaira Tahir Tahir, Novaira Teacher
Asma Toubeh Toubeh, Asma Teacher
Taalaibek Tynaliev Tynaliev, Taalaibek ISTABA
Shabeah Usmanali Usmanali, Shabeah